Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras

14. Teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymasis Lenkijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymasis Lenkijoje (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu (jis nesutiko, kad Marek Jurek pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Josef Weidenholzer dėl asmens, neturinčio teisės įeiti į plenarinių posėdžių salę, dalyvavimo, Soraya Post (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ryszard Antoni Legutko, pastarasis į jį atsakė), Tadeusz Zwiefka (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ryszard Antoni Legutko, pastarasis į jį atsakė), Danuta Jazłowiecka dėl Ryszard Antoni Legutko kalbos, Tomasz Piotr Poręba dėl diskusijų eigos (pirmininkė priminė galiojančias taisykles), Malin Björk (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ryszard Antoni Legutko, pastarasis į jį atsakė), Takis Hadjigeorgiou (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Ryszard Antoni Legutko, pastarasis į jį atsakė) ir Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu (jis nesutiko, kad Jadwiga Wiśniewska pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beata Gosiewska), Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Spinelli), Michał Marusik ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) ir Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Maria Arena.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika