Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

14. Toestand van de rechtsstaat en de democratie in Polen (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Toestand van de rechtsstaat en de democratie in Polen (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, namens de PPE-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Marek Jurek, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Josef Weidenholzer, over de aanwezigheid van een onbevoegd persoon in de vergaderzaal, Soraya Post, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Ryszard Antoni Legutko, die hierop ingaat, Tadeusz Zwiefka, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Ryszard Antoni Legutko, die hierop ingaat, Danuta Jazłowiecka, over de woorden van Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, over het verloop van het debat (de Voorzitter herinnert aan de geldende bepalingen), Malin Björk, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Ryszard Antoni Legutko, die hierop ingaat, Takis Hadjigeorgiou, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Ryszard Antoni Legutko, die hierop ingaat, en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barbara Spinelli, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Maria Arena.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid