Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg

14. Situația statului de drept și a democrației în Polonia (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Situația statului de drept și a democrației în Polonia (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, în numele Grupului PPE, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Marek Jurek, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Josef Weidenholzer, referitor la prezența unei persoane neautorizate în incinta hemiciclului, Soraya Post, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Antoni Legutko, care a răspuns, Tadeusz Zwiefka, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Antoni Legutko, care a răspuns, Danuta Jazłowiecka, referitor la intervenția lui Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, referitor la desfășurarea dezbaterii (Președinta a reamintit dispozițiile în vigoare), Malin Björk, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Antoni Legutko, care a răspuns, Takis Hadjigeorgiou, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Ryszard Antoni Legutko, care a răspuns, și Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Barbara Spinelli, Michał Marusik, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Maria Arena.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate