Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg

14. Stav v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Stav v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Josef Weidenholzer, k prítomnosti neoprávnenej osoby v rokovacej sále, Soraya Post, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Ryszardovi Antoniovi Legutkovo, ktorý odpovedal na otázku, Tadeusz Zwiefka, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Ryszardovi Antoniovi Legutkovi, ktorý odpovedal na otázku, Danuta Jazłowiecka, k vystúpeniu Ryszarda AntoniaLegutka, Tomasz Piotr Poręba, k vedeniu rozpravy (predsedníčka pripomenula platné ustanovenia), Malin Björk, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Ryszardovi Antoniovi Legutkovi, ktorý odpovedal na otázku, Takis Hadjigeorgiou, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Ryszardovi Antoniovi Legutkovi, ktorý odpovedal na otázku, a Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Barbara Spinelli, Michał Marusik v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Maria Arena.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia