Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg

14. Situationen för rättsstatsprincipen och demokratin I Polen (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Situationen för rättsstatsprincipen och demokratin I Polen (2016/3030(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Janusz Lewandowski för PPE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Josef Weidenholzer, om närvaron av en oauktoriserad peron i plenisalen, Soraya Post, ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Antoni Legutko, som besvarade frågan, Tadeusz Zwiefka, ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Antoni Legutko, som besvarade frågan, Danuta Jazłowiecka, om Ryszard Antoni Legutkos inlägg, Tomasz Piotr Poręba, som ställde en ordningsfråga, (talmannen påminde om de gällande bestämmelserna), Malin Björk, som ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Antoni Legutko, som besvarade frågan, Takis Hadjigeorgiou, ställde en fråga ("blått kort") till Ryszard Antoni Legutko, som besvarade frågan, och Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beata Gosiewska, Robert Jarosław Iwaszkiewicz för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli, Michał Marusik för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Syed Kamall, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Josef Weidenholzer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Maria Arena.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy