Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

15. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2013)0114(COR02) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 12 van de notulen van 13.12.2016).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid