Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg

15. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA(2013)0114(COR02)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 12 i protokollet av den 13.12.2016).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy