Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg

16. Kommissionens henstilling om gennemførelsen af erklæringen mellem EU og Tyrkiet og genoptagelsen af overførslerne inden for rammerne af Dublinforordningen (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Kommissionens henstilling om gennemførelsen af erklæringen mellem EU og Tyrkiet og genoptagelsen af overførslerne inden for rammerne af Dublinforordningen (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier og Kati Piri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis og Dimitrios Papadimoulis.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik