Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

16. Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και την επανέναρξη των μεταφορών βάσει του Δουβλίνου (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και την επανέναρξη των μεταφορών βάσει του Δουβλίνου (2016/3036(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Χρυσόγονου, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Δημήτριου Παπαδημούλη, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Μιλτιάδης Κύρκος, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier και Kati Piri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Νεοκλής Συλικιώτης και Δημήτριος Παπαδημούλης.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου