Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg

16. Euroopa Komisjoni soovitus ELi ja Türgi avalduse rakendamise ning Dublini süsteemi kohase tagasisaatmise taasalustamise kohta (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Euroopa Komisjoni soovitus ELi ja Türgi avalduse rakendamise ning Dublini süsteemi kohase tagasisaatmise taasalustamise kohta (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier ja Kati Piri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis ja Dimitrios Papadimoulis.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika