Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg

16. Euroopan komission suositus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Euroopan komission suositus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier ja Kati Piri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis ja Dimitrios Papadimoulis.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö