Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. december 14., Szerda - Strasbourg

16. Az Európai Bizottság ajánlása az EU–Törökország-nyilatkozat végrehajtásáról és a dublini rendszer szerinti átadások újraindításáról (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Az Európai Bizottság ajánlása az EU–Törökország-nyilatkozat végrehajtásáról és a dublini rendszer szerinti átadások újraindításáról (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier és Kati Piri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis és Dimitrios Papadimoulis.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat