Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras

16. Europos Komisijos rekomendacija dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir grąžinimo pagal Dublino reglamentą atnaujinimo (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Europos Komisijos rekomendacija dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir grąžinimo pagal Dublino reglamentą atnaujinimo. (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kostas Chrysogonos), Sylvie Guillaume S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis), Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier ir Kati Piri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis ir Dimitrios Papadimoulis.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika