Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - Strasbūra

16. Eiropas Komisijas ieteikums attiecībā uz ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu un pārsūtīšanas atbilstīgi Dublinas procedūrai atjaunošanu (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Eiropas Komisijas ieteikums attiecībā uz ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu un pārsūtīšanas atbilstīgi Dublinas procedūrai atjaunošanu (2016/3036(RSP)).

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier un Kati Piri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis un Dimitrios Papadimoulis.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika