Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

16. Aanbeveling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de verklaring EU/Turkije en de herinvoering van de Dublinoverdrachten (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Aanbeveling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de verklaring EU/Turkije en de herinvoering van de Dublinoverdrachten (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier en Kati Piri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis en Dimitrios Papadimoulis.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid