Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg

16. Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia oświadczenia UE–Turcja oraz przywrócenia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia oświadczenia UE–Turcja oraz przywrócenia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kostasa Chrysogonosa, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dimitriosa Papadimoulisa, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier i Kati Piri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis i Dimitrios Papadimoulis.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności