Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg

16. Recomandarea Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor în temeiul Regulamentului Dublin (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Recomandarea Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor în temeiul Regulamentului Dublin (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier și Kati Piri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis și Dimitrios Papadimoulis.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate