Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg

16. Kommissionens rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Kommissionen rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna (2016/3036(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kostas Chrysogonos, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dimitrios Papadimoulis, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, och Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Bernd Kölmel, Marina Albiol Guzmán, Ska Keller, Franz Obermayr, Emil Radev, Miltiadis Kyrkos, Daniel Dalton, Judith Sargentini, Monika Hohlmeier och Kati Piri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Neoklis Sylikiotis och Dimitrios Papadimoulis.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy