Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0142(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0235/2016

Ingivna texter :

A8-0235/2016

Debatter :

PV 14/12/2016 - 17
CRE 14/12/2016 - 17

Omröstningar :

PV 15/12/2016 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0508

Protokoll
Onsdagen den 14 december 2016 - Strasbourg

17. Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav: revidering av upphävandemekanismen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Tomáš Zdechovský, Claude Moraes, Cecilia Wikström, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Charles Tannock.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 15.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy