Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk

18. Porušení zabezpečení údajů Europolu týkajících se spisů o vyšetřování terorismu (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Porušení zabezpečení údajů Europolu týkajících se spisů o vyšetřování terorismu (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Ana Gomes za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Marcus Pretzell za skupinu ENF, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers a Afzal Khan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok a Sophia in 't Veld k odpovědím předsedy Rady.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí