Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg

18. Terroristliku tegevuse uurimisega seotud andmekaitse rikkumine Europolis (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Terroristliku tegevuse uurimisega seotud andmekaitse rikkumine Europolis (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers ja Afzal Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok ja Sophia in 't Veld nõukogu eesistuja antud vastuste teemal.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika