Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg

18. Europolissa terrorismitutkimuksissa tapahtuneet tietosuojaloukkaukset (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Europolissa terrorismitutkimuksissa tapahtuneet tietosuojaloukkaukset (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Marcus Pretzell ENF-ryhmän puolesta, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers ja Afzal Khan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok ja Sophia in 't Veld neuvoston puheenjohtajan vastauksista.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö