Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. december 14., Szerda - Strasbourg

18. Az Europol adatvédelmi szabálysértései a terrorizmussal kapcsolatos nyomozási akták vonatkozásában (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Europol adatvédelmi szabálysértései a terrorizmussal kapcsolatos nyomozási akták vonatkozásában (2016/3031(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers és Afzal Khan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok és Sophia in 't Veld a Tanács elnöke által adott válaszok kapcsán.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat