Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 14. decembris - Strasbūra

18. Eiropola datu aizsardzības noteikumu pārkāpums saistībā ar terorisma lietu izmeklēšanas datnēm (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropola datu aizsardzības noteikumu pārkāpums saistībā ar terorisma lietu izmeklēšanas datnēm (2016/3031(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ana Gomes S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Monika Hohlmeier, Juan Fernando López Aguilar, Morten Helveg Petersen, Marie-Christine Arnautu, Axel Voss, Caterina Chinnici, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers un Afzal Khan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Charles Tannock un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos, Ivan Korčok un Sophia in 't Veld – par Padomes priekšsēdētāja sniegtajām atbildēm.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika