Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

19. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия LIBE: Daniel Dalton

Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство: Ian Duncan на мястото на Kay Swinburne

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Kay Swinburne на мястото на Syed Kamall

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: James Nicholson на мястото на Ian Duncan

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Daniel Dalton на мястото на James Nicholson

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико: Daniel Dalton на мястото на James Nicholson

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора: John Procter

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност