Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

19. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie LIBE: Daniel Dalton

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER): Ian Duncan in plaats van Kay Swinburne

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Kay Swinburne in plaats van Syed Kamall

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: James Nicholson in plaats van Ian Duncan

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Daniel Dalton in plaats van James Nicholson

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico: Daniel Dalton in plaats van James Nicholson

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro: John Procter

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid