Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg

21. Rünnak kopti katedraali vastu Kairos – usu- ja veendumusvabadus (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rünnak kopti katedraali vastu Kairos – usu- ja veendumusvabadus (2016/3037(RSP))

Dimitris Avramopoulos esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, György Hölvényi, Mireille D'Ornano, Udo Voigt ja Lars Adaktusson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Bas Belder ja Jan Zahradil.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika