Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/3029(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1341/2016

Keskustelut :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0510

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg

23. Talidomidin uhrien tukeminen (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Talidomidin uhrien tukeminen (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Susanne Melior S&D-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Notis Marias ja Gerard Batten.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús ja Barbara Matera PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy ja Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes ja Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta talidomidin uhrien tukemisesta (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016)

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ja Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta talidomidin uhrien tukemisesta (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2016, kohta 6.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö