Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/3029(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-1341/2016

Rozpravy :

PV 14/12/2016 - 23
CRE 14/12/2016 - 23

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0510

Zápisnica
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg

23. Podpora obetí lieku talidomid (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Podpora obetí lieku talidomid (2016/3029(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Susanne Melior v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Elisabetta Gardini, Soledad Cabezón Ruiz, Rosa Estaràs Ferragut, Damiano Zoffoli, Francesc Gambús a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Notis Marias a Gerard Batten.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Esteban González Pons, Elisabetta Gardini, Pilar Ayuso, Giovanni La Via, Rosa Estaràs Ferragut, Francesc Gambús a Barbara Matera, v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Susanne Melior, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Renata Briano, Jo Leinen, Nessa Childers a Damiano Zoffoli, v mene skupiny S&D, Julie Girling, Syed Kamall, Daniel Dalton, Helga Stevens a Geoffrey Van Orden, v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin a Maite Pagazaurtundúa Ruiz, v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Younous Omarjee, Anja Hazekamp, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy a Marina Albiol Guzmán, v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun, Jill Evans, Michèle Rivasi, Terry Reintke, Igor Šoltes, Martin Häusling, Bart Staes a Yannick Jadot, v mene skupiny Verts/ALE, o podpore obetí talidomidu (2016/3029(RSP)) (B8-1341/2016);

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca a Lorenzo Fontana, v mene skupiny ENF, o podpore obetí talidomidu (2016/3029(RSP)) (B8-1343/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 15.12.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia