Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Příprava zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 (rozprava)
 8.Prohlášení předsedy ohledně konce jeho funkčního období
 9.Hlasování
  
9.1.Insolvenční řízení a insolvenční správci ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na dvoustranný obchod s textilními výrobky (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Dohoda mezi EU a Norskem o vzájemném přístupu k rybolovu ve Skagerraku (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Europolem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (hlasování)
  
9.9.Normalizace účtů železničních podniků ***II (hlasování)
  
9.10.Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II (hlasování)
  
9.11.Jednotný evropský železniční prostor ***II (hlasování)
  
9.12.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (hlasování)
  
9.13.Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts (hlasování)
  
9.14.Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel * (hlasování)
  
9.15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti (hlasování)
  
9.16.Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) (hlasování)
  
9.17.Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Reformy trhu práce a pracovněprávní vztahy v Řecku (rozprava)
 14.Situace v Polsku, pokud se jedná o právní stát a demokracii (rozprava)
 15.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 16.Doporučení Evropské komise k provádění prohlášení EU a Turecka a znovuzavedení přesunů osob na základě dublinského nařízení (rozprava)
 17.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení (rozprava)
 18.Porušení zabezpečení údajů Europolu týkajících se spisů o vyšetřování terorismu (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti (rozprava)
 21.Útok na koptskou katedrálu v Káhiře – svoboda vyznání a náboženského přesvědčení (rozprava)
 22.Uznávání obsahu dokladů o rodinném stavu (rozprava)
 23.Podpora obětí thalidomidu (rozprava)
 24.Léčivé přípravky pro pediatrické použití (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Juhan Parts
Zápis (217 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4118 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (89 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (47 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (150 kb)    
 
Zápis (310 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (757 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2536 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí