Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15. december 2016 (forhandling)
 8.Erklæring fra formanden om hans mandats ophør
 9.Afstemningstid
  9.1.Insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Partnerskabs- og samarbejdsaftale EF-Usbekistan og bilateral handel med tekstiler (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.4.Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Ecuadors tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.5.Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.6.Aftale mellem EU og Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.7.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Georgien og Europol * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.8.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (afstemning)
  9.9.Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***II (afstemning)
  9.10.National personbefordring med jernbane ***II (afstemning)
  9.11.Fælles europæisk jernbaneområde ***II (afstemning)
  9.12.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (afstemning)
  9.13.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Juhan Parts (afstemning)
  9.14.Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram * (afstemning)
  9.15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)
  9.16.Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (artikel 36 i TEU) (afstemning)
  9.17.Redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Arbejdsmarkedsreformer og arbejdsmarkedsforhold i Grækenland (forhandling)
 14.Situationen for retsstaten og demokratiet i Polen (forhandling)
 15.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 16.Kommissionens henstilling om gennemførelsen af erklæringen mellem EU og Tyrkiet og genoptagelsen af overførslerne inden for rammerne af Dublinforordningen (forhandling)
 17.Tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for et visumkrav: revision af suspensionsmekanismen (forhandling)
 18.Europols overtrædelse af datasikkerhedsbestemmelserne i forbindelse med efterforskning af terrorisme (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Forpligtelser på området visumgensidighed (forhandling)
 21.Angreb på den koptiske katedral i Kario - religions- og trosfrihed (forhandling)
 22.Anerkendelse af indholdet i civilstandsattester (forhandling)
 23.Støtte til thalidomidofre (forhandling)
 24.Lægemidler til pædiatrisk brug (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Juhan Parts
Protokol (207 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (4118 kb) Bilag 1 (7 kb) 
 
Protokol (87 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (47 kb) Afstemning ved navneopråb (150 kb)    
 
Protokol (315 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (736 kb) Afstemning ved navneopråb (2370 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik