Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 14. detsember 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Euroopa Ülemkogu kohtumise (15. detsember 2016) ettevalmistused (arutelu)
 8.Presidendi avaldus tema volituste lõppemise puhul
 9.Hääletused
  9.1.Maksejõuetusmenetlused ja pankrotihaldurid ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.2.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.4.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.5.ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.6.ELi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb vastastikust juurdepääsu püügitegevusele Skagerrakis (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.7.Gruusia ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.8.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (hääletus)
  9.9.Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***II (hääletus)
  9.10.Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused ***II (hääletus)
  9.11.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***II (hääletus)
  9.12.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (hääletus)
  9.13.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts (hääletus)
  9.14.Söe ja terase teadusfondi teadusprogramm * (hääletus)
  9.15.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (hääletus)
  9.16.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (hääletus)
  9.17.ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Tööturureformid ja töösuhted Kreekas (arutelu)
 14.Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)
 15.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 16.Euroopa Komisjoni soovitus ELi ja Türgi avalduse rakendamise ning Dublini süsteemi kohase tagasisaatmise taasalustamise kohta (arutelu)
 17.Kolmandad riigid, kelle kodanikele kehtib ja kelle kodanikele ei kehti viisanõue: peatamise korra läbivaatamine (arutelu)
 18.Terroristliku tegevuse uurimisega seotud andmekaitse rikkumine Europolis (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas (arutelu)
 21.Rünnak kopti katedraali vastu Kairos – usu- ja veendumusvabadus (arutelu)
 22.Perekonnaseisuaktide sisu tunnustamine (arutelu)
 23.Toetus talidomiidiohvritele (arutelu)
 24.Pediaatrias kasutatavad ravimid (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Juhan Parts
Protokoll (214 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (4118 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (87 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (46 kb) Nimelise hääletuse tulemused (136 kb)    
 
Protokoll (306 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (733 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2460 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika