Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta 2016 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Puhemiehen julkilausuma toimikautensa päättymisestä
 9.Äänestykset
  9.1.Maksukyvyttömyysmenettelyt ja selvittäjät ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.4.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.5.EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.6.EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.7.Georgian ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Espanjan hakemus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (äänestys)
  9.9.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II (äänestys)
  9.10.Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II (äänestys)
  9.11.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II (äänestys)
  9.12.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (äänestys)
  9.13.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts (äänestys)
  9.14.Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma * (äänestys)
  9.15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (äänestys)
  9.16.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (äänestys)
  9.17.YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Työmarkkinauudistukset ja työmarkkinasuhteet Kreikassa (keskustelu)
 14.Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (keskustelu)
 15.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 16.Euroopan komission suositus EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta sekä Dublin-asetuksen mukaisten siirtojen ottamisesta uudelleen käyttöön (keskustelu)
 17.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske: keskeyttämismekanismi (keskustelu)
 18.Europolissa terrorismitutkimuksissa tapahtuneet tietosuojaloukkaukset (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla (keskustelu)
 21.Hyökkäys koptilaiseen kirkkoon Kairossa: uskonnon ja vakaumuksen vapaus (keskustelu)
 22.Henkilötietoja koskevien asiakirjojen sisällön tunnustaminen (keskustelu)
 23.Talidomidin uhrien tukeminen (keskustelu)
 24.Lastenlääkkeet (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts
Pöytäkirja (218 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (4118 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (88 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (48 kb) Nimenhuutoäänestykset (152 kb)    
 
Pöytäkirja (311 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (737 kb) Nimenhuutoäänestykset (2467 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö