Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 14 ta' Diċembru 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Dokumenti mressqa
 7.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2016 (dibattitu)
 8.Dikjarazzjoni tal-President dwar tmiem il-mandat tiegħu
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Proċedimenti ta' insolvenza u prattikanti fl-insolvenza ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE/Użbekistan u l-kummerċ bilaterali fit-tessuti *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE-Użbekistan u l-kummerċ bilaterali tat-tessuti (riżoluzzjoni) (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Ekwador) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.5.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.6.Ftehim UE-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.7.Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn il-Georgia u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.8.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive - Spanja (votazzjoni)
  
9.9.Normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija ***II (votazzjoni)
  
9.10.Is-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri ***II (votazzjoni)
  
9.11.Żona ferrovjarja unika Ewropea ***II (votazzjoni)
  
9.12.L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet ***I (votazzjoni)
  
9.13.Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Juhan Parts (votazzjoni)
  
9.14.Programm ta’ Riċerka tal-Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar * (votazzjoni)
  
9.15.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) (votazzjoni)
  
9.16.Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)
  
9.17.Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Riformi tas-suq tax-xogħol u relazzjonijiet tax-xogħol fil-Greċja (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija fil-Polonja (dibattitu)
 15.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni tal-UE u t-Turkija u l-istabbiliment mill-ġdid tat-trasferimenti ta' Dublin (dibattitu)
 17.Lista tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri u lista ta' dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta’ sospensjoni) (dibattitu)
 18.Ksur ta' data tal-Europol tal-fajls rigward l-investigazzjonijiet dwar it-terroriżmu (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 20.Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża (dibattitu)
 21.Attakk kontra katedral Koptu fil-Kajr - libertà tar-reliġjon u tat-twemmin (dibattitu)
 22.Rikonoxximent tal-kontenut ta' dokumenti tal-istat ċivili (dibattitu)
 23.Appoġġ għall-vittmi tat-thalidomide (dibattitu)
 24.Mediċini pedjatriċi (dibattitu)
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Juhan Parts
Minuti (219 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (4118 kb) L-Anness 1 (7 kb) 
 
Minuti (89 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (46 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (151 kb)    
 
Minuti (322 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (772 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2469 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza