Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Ingekomen stukken
 7.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 15 december 2016 (debat)
 8.Verklaring van de Voorzitter over het einde van zijn mandaat
 9.Stemmingen
  9.1.Insolventieprocedures en insolventiefunctionarissen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale handel in textiel *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.3.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan en de bilaterale handel in textiel (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.4.Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru (toetreding van Ecuador) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Overeenkomst EU-Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.6.Overeenkomst EU-Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.7.Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Georgië en Europol * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.8.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana - automobielsector (stemming)
  9.9.Normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen ***II (stemming)
  9.10.Binnenlands passagiersvervoer per spoor ***II (stemming)
  9.11.Eén Europese spoorwegruimte ***II (stemming)
  9.12.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (stemming)
  9.13.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Juhan Parts (stemming)
  9.14.Onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal * (stemming)
  9.15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (stemming)
  9.16.Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) (stemming)
  9.17.Instrumenten van het GLB voor het verminderen van de prijsschommelingen op de landbouwmarkten (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Arbeidsmarkthervormingen en arbeidsverhoudingen in Griekenland (debat)
 14.Toestand van de rechtsstaat en de democratie in Polen (debat)
 15.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 16.Aanbeveling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de verklaring EU/Turkije en de herinvoering van de Dublinoverdrachten (debat)
 17.Visumplichtige en niet-visumplichtige derde landen: herziening van het opschortingsmechanisme (debat)
 18.Inbreuk in verband met Europolgegevens in het kader van onderzoeksdossiers betreffende terrorisme (debat)
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid (debat)
 21.Aanslag op de koptische kathedraal in Cairo - vrijheid van godsdienst en overtuiging (debat)
 22.Erkenning van de inhoud van akten van de burgerlijke stand (debat)
 23.Steun voor Thalidomideslachtoffers (debat)
 24.Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Juhan Parts
Notulen (217 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (4118 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (88 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (47 kb) Hoofdelijke stemming (148 kb)    
 
Notulen (319 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (739 kb) Hoofdelijke stemming (2465 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid