Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 14 grudnia 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. (debata)
 8.Oświadczenie przewodniczącego na temat końca jego kadencji
 9.Głosowanie
  9.1.Postępowania upadłościowe oraz zarządcy ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Uzbekistanem na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Umowa między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.7.Porozumienie między Gruzją a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (głosowanie)
  9.9.Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych ***II (głosowanie)
  9.10.Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II (głosowanie)
  9.11.Jednolity europejski obszar kolejowy ***II (głosowanie)
  9.12.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (głosowanie)
  9.13.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts (głosowanie)
  9.14.Program badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali * (głosowanie)
  9.15.Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (głosowanie)
  9.16.Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (głosowanie)
  9.17.Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Reformy rynku pracy i stosunki pracy w Grecji (debata)
 14.Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)
 15.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 16.Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie wdrożenia oświadczenia UE–Turcja oraz przywrócenia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego (debata)
 17.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) (debata)
 18.Naruszenie ochrony danych Europolu w odniesieniu do akt dochodzeń w sprawie terroryzmu (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (debata)
 21.Atak na katedrę koptyjską w Kairze - wolność religii i przekonań (debata)
 22.Uznawanie treści dokumentów dotyczących stanu cywilnego (debata)
 23.Wsparcie dla ofiar talidomidu (debata)
 24.Produkty lecznicze stosowane w pediatrii (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Juhan Parts
Protokół (216 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (4118 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (89 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (47 kb) Głosowanie imienne (150 kb)    
 
Protokół (322 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (744 kb) Głosowanie imienne (2404 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności