Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 14 decembrie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 decembrie 2016) (dezbatere)
 8.Declarația Președintelui referitoare la finalul mandatului său
 9.Votare
  9.1.Procedurile de insolvență și practicienii în insolvență ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.6.Acordul UE-Norvegia privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak (rezoluţie) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.7.Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Georgia și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.8.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (vot)
  9.9.Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***II (vot)
  9.10.Serviciile de transport feroviar intern de călători ***II (vot)
  9.11.Spațiul feroviar unic european ***II (vot)
  9.12.Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (vot)
  9.13.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts (vot)
  9.14.Programul de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel * (vot)
  9.15.Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)
  9.16.Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate commune (articolul 36 din TUE) (vot)
  9.17.Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Reforme ale pieței forței de muncă și relațiile de muncă în Grecia (dezbatere)
 14.Situația statului de drept și a democrației în Polonia (dezbatere)
 15.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 16.Recomandarea Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor în temeiul Regulamentului Dublin (dezbatere)
 17.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: mecanismul de suspendare (dezbatere)
 18.Încălcarea securității datelor Europol legate de dosarele de anchetă privind terorismul (dezbatere)
 19.Componența comisiilor și delegațiilor
 20.Obligații în domeniul reciprocității vizelor (dezbatere)
 21.Atacul împotriva catedralei copte din Cairo - libertatea religioasă și de credință (dezbatere)
 22.Recunoașterea conținutului actelor de stare civilă (dezbatere)
 23.Sprijin pentru victimele thalidomidei (dezbatere)
 24.Medicamentele de uz pediatric (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Juhan Parts
Proces-verbal (223 kb) Lista de prezenţă (64 kb)    Voturi prin apel nominal (4118 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (88 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (47 kb) Voturi prin apel nominal (150 kb)    
 
Proces-verbal (319 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (742 kb) Voturi prin apel nominal (2366 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate