Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2016 (rozprava)
 8.Vyhlásenie predsedu v súvislosti s koncom jeho funkčného obdobia
 9.Hlasovanie
  
9.1.Insolvenčné konania a insolvenční správcovia ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzínskom a Europolom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.8.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (hlasovanie)
  
9.9.Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***II (hlasovanie)
  
9.10.Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***II (hlasovanie)
  
9.11.Jednotný európsky železničný priestor ***II (hlasovanie)
  
9.12.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (hlasovanie)
  
9.13.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Juhan Parts (hlasovanie)
  
9.14.Výskumný program Výskumného fondu pre uhlie a oceľ * (hlasovanie)
  
9.15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (hlasovanie)
  
9.16.Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) (hlasovanie)
  
9.17.Nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Reformy trhu práce a pracovnoprávne vzťahy v Grécku (rozprava)
 14.Stav v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku (rozprava)
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 16.Odporúčanie Európskej komisie o vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka a opätovnom zavedení odovzdaní podľa dublinského nariadenia (rozprava)
 17.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: revízia mechanizmu pozastavenia (rozprava)
 18.Porušenie ochrany údajov Europolu o spisoch týkajúcich sa vyšetrovania terorizmu (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity (rozprava)
 21.Útoky na koptskú katedrálu v Káhire – sloboda náboženského vyznania a viery (rozprava)
 22.Uznávanie obsahu dokladov o osobnom stave (rozprava)
 23.Podpora obetí lieku talidomid (rozprava)
 24.Lieky na pediatrické použitie (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Juhan Parts
Zápisnica (217 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (4118 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (89 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (48 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (165 kb)    
 
Zápisnica (316 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (748 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2470 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia