Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2146(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0366/2016

Ingediende teksten :

A8-0366/2016

Debatten :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0512

Notulen
Donderdag 15 december 2016 - Straatsburg

3. Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 (debat)
CRE

Verslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 [2016/2146(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

Ángela Vallina leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Jarosław Wałęsa die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patrick O'Flynn, Soledad Cabezón Ruiz, Enrique Calvet Chambon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Kostadinka Kuneva, Margrete Auken, Tim Aker, Rosa Estaràs Ferragut, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Xabier Benito Ziluaga, Julia Pitera, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Michela Giuffrida, Peter Jahr en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Ilhan Kyuchyuk en Thomas Mann.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Ángela Vallina en Notis Marias, deze laatste voor een punt van orde (de Voorzitter stelt vast dat het niet om een punt van orde gaat en ontneemt de spreker het woord).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 15.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid