Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk

4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 14.12.2016.)


4.1. Případy tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho

Návrhy usnesení B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck a Jo Leinen uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Thomas Mann, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias k předchozí rozpravě a Claude Turmes.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 15.12.2016.


4.2. Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě

Návrhy usnesení B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir uvedl návrh usnesení B8-1345/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet a Ana Gomes uvedli návrhy usnesení B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 a B8-1363/2016.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Afzal Khan za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Doru-Claudian Frunzulică a Dominique Bilde.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Jiří Pospíšil.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 15.12.2016.


4.3. Masové hroby v Iráku

Návrhy usnesení B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri a Jonathan Arnott uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Andrea Cozzolino a Branislav Škripek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias a Seán Kelly.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 15.12.2016.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí