Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. december 2016 - Strasbourg

4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 14.12.2016).


4.1. Tilfældet med det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og med Ilham Tohti

Forslag til beslutning B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck og Jo Leinen forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Thomas Mann, Michaela Šojdrová og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, om den foregående forhandling, og Claude Turmes.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 15.12.2016.


4.2. Rohingya-mindretallets situation i Myanmar

Forslag til beslutning B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir forelagde beslutningsforslag B8-1345/2016.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet og Ana Gomes forelagde beslutningsforslagene B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 og B8-1363/2016.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Afzal Khan for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Doru-Claudian Frunzulică og Dominique Bilde.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Jiří Pospíšil.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 15.12.2016.


4.3. Massegrave i Irak

Forslag til beslutning B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri og Jonathan Arnott forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Andrea Cozzolino og Branislav Škripek.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias og Seán Kelly.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 15.12.2016.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik