Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 december 2016 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 14.12.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. De gevallen van de boeddhistische academie Larung Gar en van Ilham Tohti

Ontwerpresoluties B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck en Jo Leinen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Diane James,niet-fractiegebonden lid, Thomas Mann, Michaela Šojdrová en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, over het vorige debat, en Claude Turmes.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 15.12.2016.


4.2. De situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar

Ontwerpresoluties B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir licht ontwerpresolutie B8-1345/2016 toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet et Ana Gomes geven toelichtingen bij ontwerpresoluties B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 en B8-1363/2016.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Afzal Khan, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Doru-Claudian Frunzulică en Dominique Bilde.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 15.12.2016.


4.3. Massagraven in Irak

Ontwerpresoluties B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri en Jonathan Arnott lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Andrea Cozzolino en Branislav Škripek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 15.12.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid