Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 grudnia 2016 r. - Strasburg

4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 14.12.2016)


4.1. Sprawy tybetańskiej akademii buddystycznej Larung Gar i Ilhama Tohtiego

Projekty rezolucji B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck i Jo Leinen przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Thomas Mann, Michaela Šojdrová i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, w sprawie poprzedniej debaty, i Claude Turmes.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 grudnia 2016 r.


4.2. Sytuacja mniejszości Rohindża w Mjanmie/Birmie

Projekty rezolucji B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir przedstawił projekt rezolucji B8-1345/2016.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet i Ana Gomes przedstawili projekty rezolucji B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 i B8-1363/2016.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Afzal Khan w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Doru-Claudian Frunzulică i Dominique Bilde.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 grudnia 2016 r.


4.3. Zbiorowe groby w Iraku

Projekty rezolucji B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri i Jonathan Arnott przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Andrea Cozzolino i Branislav Škripek.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Seán Kelly.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 15 grudnia 2016 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności