Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. decembra 2016 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 14.12.2016 .)


4.1. Prípady tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a Ilhama Tohtiho

Návrhy uznesenia B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck a Jo Leinen uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Diane James, nezaradená, Thomas Mann, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, k predchádzajúcej rozprave, a Claude Turmes.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 15.12.2016.


4.2. Situácia rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku

Návrhy uznesenia B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir uviedol návrh uznesenia B8-1345/2016.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet a Ana Gomes uviedli návrhy uznesení B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 a B8-1363/2016.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Afzal Khan v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Doru-Claudian Frunzulică a Dominique Bilde.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 15.12.2016.


4.3. Masové hroby v Iraku

Návrhy uznesenia B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri a Jonathan Arnott uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Andrea Cozzolino a Branislav Škripek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 15.12.2016.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia