Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 decembrie 2016 - Strasbourg

5. Comunicările Președintelui
CRE

Președintele a anunțat o posibilă grevă a șoferilor ce aparțin serviciului extern și a menționat că au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea transportului către aeroport și gări.

Președintele a comunicat că la 12 decembrie 2016 Biroul a analizat recursul făcut de Jasenko Selimovic împotriva deciziei Președintelui din 22 noiembrie 2016 de aplicare a unei sancțiuni împotriva acestuia ca urmare a comportamentului său care constituie hărțuire psihologică a asistențlor săi parlamentari acreditați (punctul 13 al PV din 22.11.2016) și a confirmat că decizia a fost aprobată în unanimitate. Sancțiunea constă într-o mustrare.

Președintele a comunicat că, pe baza recomandării Comitetului consultativ pentru conduita deputaților, Președintele Parlamentului a hotărât să aplice o sancțiune împotriva domnului Udo Voigt, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, ca urmare a nerespectării de către acesta a obligațiilor de raportare prevăzute de Codul de conduită și de măsurile de punere în aplicare a acestuia. Sancțiunea va consta într-o mustrare. Deputatul în cauză a fost informat cu privire la această decizie în aceeași zi.

A intervenit Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, care s-a exprimat împotriva a ceea Jeroen Dijsselbloem, președintele Eurogrupului, a afirmat despre Grecia, și a solicitat o convocare extraordinară a Conferinței președinților la care să participe și Jeroen Dijsselbloem. Acesta a solicitat ca Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) să exprime poziția Comisiei și ca Președintele Parlamentului să fie informat cu privire la aceasta (Președintele a luat act de această solicitare).

A intervenit Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a susținut solicitarea și a cerut ca reuniunea extraordinară a Conferinței președinților să aibă loc săptămâna viitoare.

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt cu privire la situația din Siria, care a invitat deputații să se ridice în picioare în semn de susținere a poporului sirian, ceea ce aceștia au și făcut.

A intervenit Bruno Gollnisch cu privire la aplicarea articolului 166 și a articolului 141 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (Președintele a răspuns că propunerile acestuia vor fi transmise Președintelui Parlamentului).

Notă juridică - Politica de confidențialitate