Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 декември 2016 г. - Страсбург

6.5. Възражение по член 106: Защитни мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (гласуване)

Предложение за резолюция относно проекта на директива за изпълнение на Комисията за изменение на приложения I – V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0509)

Правна информация - Политика за поверителност