Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. december 2016 - Strasbourg

6.5. Indsigelse, jf. artikel 106: Foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (afstemning)

Forslag til beslutning om udkast Kommissionens gennemførelsesdirektiv om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0509)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik