Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. detsember 2016 - Strasbourg

6.5. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavad kaitsemeetmed (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusdirektiivi eelnõu kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–V lisa (D047308/01 ; 2016/3010(RPS)) (B8-1334/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0509)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika