Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. joulukuuta 2016 - Strasbourg

6.5. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvät suojatoimenpiteet (äänestys)

Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanodirektiiviksi, jolla muutetaan kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteitä I–V (D047308/01; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0509)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö