Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 december 2016 - Straatsburg

6.5. Bezwaar krachtens artikel 106: Beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (stemming)

Ontwerpresolutie over de ontwerpuitvoeringsrichtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlagen I t/m V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0509)

Juridische mededeling - Privacybeleid